Acteren in training en coaching

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

(Confucius, Chinees filosoof)


Levend oefenmateriaal
Oefenen met een acteur raakt mensen heel direct in hun gevoel. Ik ben er van overtuigd dat dat ook het beste werkt: via het hart naar het hoofd. Theorieën en modellen leiden vaak niet tot werkelijke gedragsverandering, maar ervaring beklijft. Als je een verandering van binnenuit beleeft ben je veel gemotiveerder om iets te veranderen dan wanneer je het alleen cognitief benadert.

Effectieve aanpak
In elk proces van gedragsverandering of aanleren van vaardigheden is oefenen van groot belang. Een effectief leerproces bestaat naast observeren en er over nadenken altijd uit experimenten en concreet ervaren. Dat werkt het beste met levend oefenmateriaal; een trainingsacteur dus. Je kunt mij als acteur gebruiken door nieuw gedrag op me uit te proberen en zo te ervaren wat het effect is van dat nieuwe gedrag. In mijn rol wakker ik vaardigheden aan om met de situatie en/of het gedrag in de oefensituatie om te gaan. Ik vind het daarbij van goot belang dat je een succeservaring opdoet, die motiveert om met nieuw gedrag te experimenteren. In de praktijksimulatie ervaar je concreet en levensecht de effectiviteit van je (nieuwe) gedrag. Daardoor wordt de drempel lager om dat gedrag straks ‘in het echt’ toe te passen.

“Marco zette de situatie zo levensecht neer, dat ik niet eens meer doorhad dat ik aan het oefenen was! Zijn feedback na het oefenen was heel prettig en waarderend. Daardoor durfde ik zonder schroom gewoon nog een keer te oefenen om met de tips aan de slag te gaan. Ik had niet verwacht dat oefenen met een acteur zó leuk zou zijn!”

Instrument van trainer of coach
Ik ben een betrouwbare partner in het leerproces. Ik streef er in de eerste plaats naar een zo goed mogelijk instrument van de trainer of coach te zijn. Hiertoe wil ik zoveel mogelijk te weten te komen over de inhoud van de training of coaching: met welke methoden wordt gewerkt, met welke casuïstiek en welke vakinhoudelijke zaken van belang zijn. In mijn feedback na het oefenen sluit ik zo nauw mogelijk aan bij de doelen van de trainer/coach. Ik doe er al het mogelijke aan om altijd op tijd aanwezig te zijn op de plaats van de training/coaching en overleg altijd met de trainer/coach hoe laat ik aanwezig zal zijn om eventueel nog dingen door te nemen.

“Ik werk heel graag met Marco samen tijdens workshops, trainingen en bij individuele coaching. Omdat
deelnemers zich veilig voelen bij hem om te experimenteren, uit hun comfortzone te komen en te
werken aan wat voor hen belangrijk is.”

Waarvoor ben ik in te huren:
In alle situaties waarin geoefend wordt met gedrag kan ik als levend oefenmateriaal van grote betekenis zijn.
Ik heb ervaring met:

Doelgroepen: Leidinggevenden in diverse sectoren, medewerkers uitvoerende beroepen, verpleegkundigen, huisartsen, begeleiders gehandicaptenzorg, begeleiders psychiatrie, teamleiders in diverse zorgsectoren, forensisch rapporteurs, ambtenaren diverse Rijksoverheden, telefonische hulpverleners, FIOD-rechercheurs en nog veel meer.

Meerdere acteurs inzetten?
Bureau Maaiveld heeft een groot netwerk aan trainingsacteurs die flexibel kunnen worden ingezet en zorgt bij ziekte voor vervanging.

Informeer naar de mogelijkheden en maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Bureau Maaiveld onderschrijft de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs.
Klik hier om de gedragscode te kunnen downloaden.
Klik hier voor meer uitleg over trainingsacteren op de website van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs.

Marco is in 1999 opgeleid als trainingsacteur bij Dubbel E Acteerservice
Klik hier voor mijn profiel op trainingsacteursgezocht.nl